Ava ThumBaby DeanEnzo + CharlottePetra RoseZoe ThumCharlie Tess 2018PetraCharlie TessUniversity Prep - Fall 2011PVBC 2017the AshleysPVBC 2016KelseysBaby StonebackPVBC 2015Liberty S.Isaac OrrHenry GBaby SparksPVBC 2014Jack HUniversity Prep - Fall 2013Ben Greer 2013Baby RiverDrakesPVBC 2013Leilani + NatePiperBaby GreerPVBC 2012PiercePVBC 2011baby EllaWest Denver PrepPVBC 2010Baby RaidenPVBCPortersSeth